۰ میلیون تومان
  • 7
  • 4
  • 7
  • کامیون

ولوو 40 تن

(4 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1397 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 2,000,000,000 ولوو fH نیمه یدک چادر

فوتون 6تن

(4 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1393 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 198,000,000 فوتون 6تن باری چوبی

رنو 38تن

(4 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1383 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 400,000,000 رنو 38 تن باری تک

Bmc کشنده

(4 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1383 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 240,000,000 Bmcکشنده 38تن

ولوو 44تن

(4 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1390 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 1,400,000,000 ولوو 44تن کشنده

هیوندای6تن

(21 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1389 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 160,000,000 هیوندای6تن مسقف چادری

ایسوزو5/2تن

(21 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1387 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 145,000,000 ایسوزو 6تن یخچال دار فلزی[...]

هیوندای6تن

(21 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1388 / وضعیت : کارکرده / دیزل

هیوندای 6تن مسقف فلزی

بنز خاور608

(21 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1390 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 90,000,000 بنز خاور 6تن باری چوبی

فوتون 6تن

(1 روز پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1386 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 90,000,000 فوتون 6 تن یخچالدار

فوتون 6تن

(1 روز پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1388 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 95,000,000 فوتون 6تن شاسی

الوند 8تن

(1 روز پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1390 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 200,000,000 الوند 8تن یخچالدار فلزی[...]

FH

(1 روز پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1380 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 800,000,000 ولوو ۴۰ تن کشنده

ایسوزو 6تن

(1 روز پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1389 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 280,000,000 ایسوزو ۶تن زباله جمع کن[...]

شاک مان

(1 روز پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1387 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 260,000,000 کشنده شاسی موتور گیر بکس تازه تعم[...]

حذف آگهی

قوانین

تایید